Czy trening umiejętności społecznych jest dla każdego?

psychologia

Z takim pojęciem jak TUS spotykamy się coraz częściej. Oznacza ono nic innego, jak Trening Umiejętności Społecznych. Okazuje się, że jest to jedna z terapii, której używa się w pracy z osobami mającymi problemy z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. TUS bywa pomocny nie tylko w przypadku najmłodszych uczestników, ale dotyczy także osób starszych, które pragną nauczyć się, jak radzić sobie w stresujących sytuacjach bądź też unikać konfliktów. 

Czym jest TUS?

Wspomniane wyżej pojęcie oznacza po prostu Trening Umiejętności Społecznych. Jest to rodzaj terapii, która stał się niezwykle popularna wśród pracowników, którzy mają kontakt z dziećmi miewającymi problemy z funkcjonowaniem wśród rówieśników, o dorosłych osobach nie wspominając. TUS to sprawdzony sposób na rozwój kompetencji społecznych. Powyższa metoda wykorzystywana jest także podczas szkoleń pracowników. Jeżeli chodzi natomiast o dzieci, to zaleca się wykorzystywanie treningu podczas pracy przy całościowych zaburzeniach rozwoju (na przykład przy autyzmie) oraz przy nadpobudliwości (ADHD).

Czego dotyczy Trening Umiejętności Społecznych?

Korzystając z takiej usługi rozpoczynamy naszą naukę asertywności. Jednocześnie poznajemy sposoby na nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, ale uczymy się także, jak okazywać uczucia w kontaktach z innymi. TUS pomaga osobom, które gorzej radzą sobie w stresujących i trudnych sytuacjach (takich jak postępujące w naszym życiu zmiany). Możemy również nauczyć się budowania pozytywnego i adekwatnego obrazu naszej osoby, rozwiązywania konfliktów, dyskutowania, odpowiedniego argumentowania swoich przemyśleń, a nawet przyjmowania krytyki i innego punktu widzenia.

Jednym słowem – trening umiejętności społecznych pomaga nam lepiej odnajdywać się nieco mniej komfortowych sytuacjach oraz uczy nas, jak funkcjonować wśród innych ludzi. Dowiedz się więcej o grupach pomagających w rozwoju emocjonalnym. Już teraz wejdź na stronę: https://strefamysli.pl/, gdzie znajdziesz informacje dotyczące profesjonalnego i niezbędnego wsparcia zdrowia psychicznego.

Jak przebiega Trening Umiejętności Społecznych?

Przebieg treningu będzie zależny od grupy, z jaką pracujemy. W przypadku dorosłych, na zajęciach należy skupić się głównie na rozmowie oraz analizie konkretnych zachowań. Przydatne bywa nawet odgrywanie ról, które pozwala na pokonywanie niektórych barier. Nie jest to jednak taki rodzaj zabawy, jaką obserwujemy między innymi podczas pracy z dziećmi. W metodzie tej prowadzący zajęcia stara się uczyć dzieci poprzez wykonywanie takich czynności, które naszym pociechom sprawiają wiele frajdy. Jednocześnie terapeuta pomaga dzieciom pracować nad ich zachowaniem. Jest to tak zwane modelowanie, czyli mówiąc inaczej – naśladownictwo.

W jaki jeszcze sposób dzieci mogą uczyć się funkcjonowania w społeczeństwie? Część gier i zabaw odbywa się w momencie, kiedy podopieczni stoją w kręgu. W ten sposób każdy jego uczestnik może nawiązać kontakt wzrokowy z rówieśnikiem. To technika, która sprawia, że dziecko może poczuć się częścią grupy.

Dodaj komentarz