Alimenty na dziecko – podstawowe informacje w pigułce. Co warto wiedzieć?

alimenty2

Alimenty na dziecko to jeden z najczęściej występujących w Polsce obowiązków alimentacyjnych. Innymi słowy jest to konieczność dostarczania wskazanych środków do utrzymania i wychowania dziecka. Jak wygląda kwestia ustalenia wysokości alimentów na dzieci oraz jak o nie wnioskować? Warto poznać podstawowe informacje w tym zakresie, aby później nie było żadnych niedomówień.

Alimenty na dziecko – kilka słów wstępu

Alimenty na dziecko powinny umożliwiać zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecięcych, a mianowicie wyżywienia, mieszkania, leczenia, ubrań, środków higieny osobistej, kosztów kształcenia i wychowania czy też wydatków na rozrywkę oraz wypoczynek. Wysokość alimentów na dzieci jest uzależniona m.in. od zarobków rodziców oraz ich możliwości finansowych. Jest to oczywiście ustalane indywidualnie. Kluczowe jest przeanalizowanie wysokości otrzymywanych dochodów u rodzica, który ma płacić alimenty na dziecko. Istotne jest to, że taka osoba powinna zapewnić dziecku zachowanie dotychczasowego statusu materialnego. Alimenty mogą być zasądzone na pewien czas, nie ma żadnych przeszkód, aby wnioskować o ich podwyższenie (np. wtedy, gdy rodzic płacący alimenty zaczyna więcej zarabiać lub też wzrastają potrzeby dojrzewającego dziecka).

Co z uchylaniem się od płacenia alimentów na dzieci?

Rodzic, wobec którego zasądzono alimenty na dziecko nie powinien uchylać się od ich płacenia, ponieważ mogą go wtedy spotkać bardzo surowe konsekwencje prawne, w tym m.in.:

  • kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku pozbawienia wolności – gdy zaległości alimentacyjne wynoszą minimum 3 świadczenia okresowe,
  • do 2 lat pozbawienia wolności – gdy w wyniku zalegania z alimentami osoba uprawniona do ich otrzymywania nie może zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Są to bardzo dotkliwe kary, więc należy się przed tym skutecznie chronić. Dłużnik uniknie kary jedynie wtedy, gdy dobrowolnie wyrówna wszelkie zaległości wobec swojego dziecka. Taki rodzic nie może się jednak uchylać od podjęcia pracy. Nie zwalnia go to wtedy z obowiązku alimentacyjnego.

Jak wnioskować o alimenty na dziecko? Co z ewentualną zmianą wysokości alimentów?

Wnioskowanie o alimenty na dziecko wcale nie jest trudne. Oczywiście warto nawiązać w tym zakresie współpracę z doświadczonym prawnikiem, który zajmuje się sprawami alimentacyjnymi. W pozwie o alimenty muszą się znajdować podstawowe informacje na temat wnioskującego oraz pozwanego, ale też inne dane, w tym:

  • dane osobowe i adresowe,
  • kwota, o jaką się wnioskuje,
  • termin płatności,
  • uzasadnienie roszczenia.

Do pozwu warto dorzucić kilka istotnych załączników, a mianowicie: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zarobkach, dokumenty potwierdzające koszty związane z utrzymaniem dziecka oraz zaświadczenie z przedszkola lub ze szkoły. Pozew powinien być złożony w odpowiednim sądzie rejonowym (najlepiej jeśli będzie to sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka). Należy go przygotować w dwóch egzemplarzach.

Jeśli chodzi o ewentualną zmianę wysokości alimentów, mogą o to wnioskować zarówno osoby otrzymujące alimenty na dziecko, ale też rodzice, którzy płacą tego typu świadczenia. W pierwszym przypadku warto się na to zdecydować, gdy koszty związane z utrzymaniem dziecka gwałtownie rosną, natomiast w drugim, gdy sytuacja finansowa rodzica płacącego alimenty na dziecko ulegnie pogorszeniu lub gdy ten zmaga się z jakimiś dolegliwościami chorobowymi i stracił pracę. Wszystko należy ustalić ze sprawdzoną kancelarią prawną.

Dodaj komentarz