Pozew o rozwód bez orzekania o winie

rozwod4

Rozwód jest zawsze stresującym przeżyciem dla obu stron. Jeśli chcemy wziąć rozwód bez orzekania o winie, najczęściej cały proces przebiega sprawniej, niż w  innym przypadku. Przed złożeniem pozwu o rozwód, trzeba dowiedzieć się, jakie czynności są najważniejsze. Jak złożyć dokument? O czym warto wiedzieć? Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jak złożyć pozew o rozwód?

Przed złożeniem pozwu o rozwód, powinniśmy pamiętać o kilku aspektach. Pozew rozwodowy składa się z kilku ważnych elementów. Dokument musi zawierać oznaczenie sądu, obu stron i wskazanie, że jest to pozew o rozwód. Nie bez znaczenia jest określenie żądań. Sąd nie może pominąć ważnych elementów wyroku rozwodowego. W pozwie trzeba je zawrzeć. Najważniejsze z nich to:

  • Wykazanie, że między małżonkowi nastąpił zupełny i trwały rozkład małżeństwa
  • Wskazanie, że jest to pozew o rozwód bez orzekania o winie.

Małżonkowie muszą być zgodni co do tego, że nie występuje orzekanie o winie. Jeśli jedna strona chce rozwód z winy, wtedy sąd nie może orzec rozpadu pożycia bez orzekania o winie. Gdy mamy małoletnie dzieci, trzeba wskazać w pozwie, który z małżonków będzie posiadał władzę rodzicielską, jak mają wyglądać kontakty z dziećmi i jaka jest żądana lub należna wysokość alimentów. Konieczne jest też uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania wtedy, gdy małżonkowie razem mieszkają. W pozwie zamieszczany opis stanu faktycznego i uzasadnienie, w jakich okolicznościach nastąpił rozkład pożycia. Na końcu pisma składamy czytelny podpis – imię i nazwisko. Od pozwu należy zapłacić sądową opłatę w wysokości 600 zł.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód jest sporządzany w trzech egzemplarzach. Jeden dokument jest przeznaczony dla sądu, drugi dla powoda, a trzeci dla drugiego z małżonków. Kolejny krok to złożenie wniosku do sądu okręgowego. Wniosek składamy w sądzie okręgowym, gdzie małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub jedno z nich nadam ma miejsce zamieszkania w danym okręgu. W przeciwnym razie właściwym miejscem złożenia pozwu o rozwód jest sąd zamieszkania pozwanego. Jeśli nie jest znane jego miejsce zamieszkania, właściwa instytucja to sąd według miejsca zamieszkania powoda. Pamiętajmy o tym, że pozew rozwodowy można złożyć korespondencyjnie, za pomocą listu poleconego lub osobiście, w biurze podawczym. Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Jak widać, złożenie pozwu rozwodowego nie jest trudnym zadaniem. Trzeba dokładnie wypełnić dokument i przekazać go w trzech egzemplarzach do odpowiedniego sądu okręgowego. W efekcie rozpocznie się procedura wszczęcia postępowania rozwodowego.

Czy można samemu napisać pozew o rozwód?

Odpowiedź jest jednoznaczna – możliwe jest samodzielne napisanie pozwu o rozwód. Oczywiście wiele osób korzysta z fachowego wsparcia adwokata (np. https://kancelariasprawyrodzinne.pl/rozwod-bez-orzekania-o-winie/), co także jest dobrym rozwiązaniem. Jednak gdy składamy pozew o rozwód bez orzekania o winie, raczej samodzielnie poradzimy sobie z napisaniem pozwu. Postępowanie w tym przypadku jest znacznie krótsze niż wtedy, gdy chcemy orzekać o winie. Gdy strony są zgodne co do sposobu opieki nad dziećmi, zakończenia małżeństwa, wysokości alimentów, sprawa rozwodowa może zakończyć się w ciągu 1-2 spotkań w sądzie.

W trakcie pierwszej rozprawy sąd przesłuchuje małżonków, aby ustalić okoliczność ustania pożycia małżeńskiego. Co ciekawe, w sytuacji całkowitej zgodności obu stron w kwestii rozwodu, sąd może wydać orzeczenie o rozwodzie nawet w trakcie pierwszej rozprawy. W wielu przypadkach jednak te działania trwają dłużej. Kolejny termin może zostać wyznaczony przez sąd za około 3 miesiące. Modelowym przedziałem czasowym jest najczęściej kwartał. Wiele zależy od tego, ile spraw rozpatruje sąd. Jak wygląda średni czas trwania rozwodu bez orzekania o winie? Ten czas to od 3 miesięcy od złożenia pozwu do orzeczenia wyroku do maksymalnie 1 roku. Od ogłoszenia wyroku rozwodowego przez sąd, do jego uprawomocnienia, mija 21 dni. Strony w ciągu 7 dni mają możliwość złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku rozwodowego.

 

Dodaj komentarz